Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktualizace návštěv od 2. 7. 2021

Datum publikování: 12.07.2021

 

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.7. 2021, č.j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN se mění výjimky pro povolení návštěv v pobytových sociálních službách.  Z tohoto důvodu nastavujeme podmínky pro návštěvy našich klientů v tomto rozsahu:

 • návštěvy jsou stále umožněny pouze po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení:

odd. A2 – tel. 725 528 527

odd. B1 – tel. 725 528 653

odd. B3 – tel. 725 528 640

odd. A4 – tel. 725 528 654

 

Rovněž je stále k dispozici pevná telefonní linka 596 621 689 (spojovatelka) a e-mailové kontakty.

 • návštěvní doba je vymezena v těchto dnech:

Pondělí            09:00 – 11:00            14:00 – 17:00
Úterý               09:00 – 11:00            14:00 – 17:00
Středa              09:00 – 11:00            14:00 – 17:00
Čtvrtek            09:00 – 11:00            14:00 – 17:00
Pátek               09:00 – 11:00            14:00 – 17:00
Sobota             09:00 – 11:00            14:00 – 17:00
Neděle             09:00 – 11:00            14:00 – 17:00

 

 • na návštěvu mohou přijít pouze osoby, které:
 1. v uplynulých 180 dnech před uskutečněním návštěvy prodělali onemocnění COVID-19 a  doloží o tom doklad od lékaře.
 2. absolvovali RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem a mají o tom doklad (stačí SMS z informačního systému. Rozhodné je datum provedení testu). Výsledek testu nesmí být starší než 7 dnů.
 3. absolvovali POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad. Výsledek testu nesmí být starší než 72 hodin.
 4. absolvovali očkování a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14dní.
 1. po předchozí domluvě je možné, aby se zájemce o návštěvu nechal otestovat v našem zařízení, v označené testovací místnosti (informace podá pracovník vrátnice), která je v provozu v těchto stanovených časech:
  Pondělí – Středa – Pátek         13.30 hod. – 15.30 hod.
 2. návštěvník se může otestovat sám v testovací místnosti preventivním antigenním testem na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou. Samotesty se provádí v těchto stanovených dnech:

Pondělí – Středa – Pátek         13.30 hod. – 15.30 hod

 • zájemce o návštěvu, který se neprokáže dokladem o negativním testu na COVID-19, nenechá se otestovat v našem zařízení a neprokáže se dokladem o očkování, bude mít umožněnou návštěvu pouze přes „Kukátko“, a to jen u klientů schopných přesunu do návštěvní místnosti.
 • počet návštěvníků je z bezpečnostních důvodů omezen tak, aby na pokoji či ve společných prostorách byl dodržen odstup minimálně 2 metry. V našich podmínkách toto opatření znamená maximálně 2 dospělé osoby u jednoho klienta (děti jsou vítány, jejich přítomnost necháme na Vašem uvážení).
 • po celou dobu návštěvy je nutné mít na obličeji vlastní respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. V případě znečištěného nebo zjevně poškozeného respirátoru nebude návštěva umožněna. Výjimku mají děti do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest a s výjimkou dětí od 2 – 15 let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.
 • každá návštěva je povinna si při vstupu vydezinfikovat ruce. Bezkontaktní, bezoplachová dezinfekce je k dispozici u vstupu do Domova a před vstupem na každé oddělení.
 • při vstupu bude každému návštěvníkovi změřena tělesná teplota.
 • pracovník vrátnice nahlásí návštěvu personálu na oddělení.
 • v případě jakéhokoliv projevu respiračního onemocnění či zvýšené teploty nad 37,0°C pracovník vrátnice návštěvě přístup do Domova neumožní.
 • návštěvy jsou povinny vypsat čestné prohlášení ve vazbě k možným rizikům souvisejícím s přenosem onemocnění COVID-19
 • pracovník oddělení návštěvu do místnosti k tomu určené doprovodí.
 • doba návštěvy je maximálně 1 hodina.

Při nedodržování podmínek pro návštěvy a hygienických opatření si vedení Domova vyhrazuje možnost ukončení návštěvy. Cílem nás všech je umožnit vzájemné setkání rodin a klientů a zároveň ochránit všechny klienty a zaměstnance před nákazou COVID-19.

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

Mgr. Michal Mariánek, MBA

ředitel Domova