Vystoupení dětí MŠ Lechowiczova

Datum publikování: 06.02.2020

Vystoupení dětí MŠ Lechowiczova, které již od ledna dané pásmo, nejen písní, pilně nacvičují.