Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Připravujeme

V tuto chvíli není plánovaná žádná akce.

Aktuality

NÁVŠTĚVY V OMEZENÉM REŽIMU

Datum publikování: 22.11.2021

Vzhledem ke zlepšující se situaci z pohledu pandemického vývoje přistupujeme k částečnému obnovení návštěv. Návštěvy jsou možné pouze u klientů na oddělení A2 a A4. Na odděleních B1 a B3 zatím stále není možné návštěvy realizovat. K dalšímu přehodnocení rozhodnutí přistoupíme na základě kontrolních PCR testů, které budou realizovány 30.11.2021. Návštěvy je možné realizovat pouze v předem určených dnech, […]

Pokračovat

Dobrovolníci z programu MOST zaslali našim klientům ke Dni pozdravů pozdravy

Datum publikování: 22.11.2021

Dobrovolníci z programu MOST během minulého týdne posílali koordinátorce projektu pozdravy a dopisy, jak pro babičky tak dědečky domova seniorů Iris. Je to skvělá příležitost seniory pozdravit a oslavit tak Světový den pozdravů, který spadá k 21. listopadu. Dobrovolníci se za seniory samozřejmě těšili v rámci plánovaných aktivit, bohužel je domov momentálně pro návštěvy uzavřený, […]

Pokračovat

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ K UCTĚNÍ PAMÁTKY ZEMŘELÝCH

Datum publikování: 04.11.2021

V neděli 31. 10. 2021 se naši klienti zúčastnili „Vzpomínkového setkání k uctění památky zemřelých“, které se konalo ve velké jídelně a na zahradě u pietního místa. Setkání slovem doprovodila paní Richterová, laická kazatelka Církve československé husitské, která s klienty po přečtení úryvků z Bible a krátké promluvě pomalou procházkou došla k pietnímu místu. Klienti si […]

Pokračovat

Tvořivé odpoledne s dobrovolnicemi projektu MOST (Mládež ostravským seniorům týmově)

Datum publikování: 01.11.2021

Naše klientky tvořily společně s dobrovolnicemi programu MOST (Mládež ostravským seniorům týmově) podzimní přání. Jako inspiraci donesly dobrovolnice podzimní listí, které si seniorky překreslily nejdříve cvičně na tvrdý papír a potom na speciální papír. Kreativitě se meze nekladly a tak se využívaly voskovky, pastelky, vystřihovalo a lepilo se. Jedno přání poputuje vnukovi, jiné si seniorky […]

Pokračovat

O Domově pro seniory Iris

Poslání domova

Posláním Domova pro seniory Iris v Ostravě je poskytování celodenní pobytové služby seniorům a dospělým osobám, které z důvodu své snížené soběstačnosti nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Nabízíme možnost ubytování, stravování, zdravotní péči, sociální a ošetřovatelské služby s důrazem na individuální potřebu každého klienta, s ohledem na jeho soukromí a jeho svobodnou vůli, kterou lze naplnit v daných možnostech domova.

Jak požádat o službu

linka

Zájemce o naše služby jedná přímo v Domově Iris. K přijetí do domova pro seniory je zapotřebí vyplnit žádost o přijetí a doložit vyjádření ošetřujícího lékaře.

[formulář ke stažení – zde]

Žádost může být do Domova doručena osobně, poštou, případně elektronicky. Poté sociální pracovnice žádost posoudí a v případě, že zájemce splňuje cílovou skupinu, tak nejpozději do 30 dnů zkontaktuje zájemce a domluví si s ním termín sociálního šetření, na jehož základě je žádost obodovaná dle stanovených kritérií.

Kontaktní osoba pro jednání se zájemcem o službu:
Bc. Miroslav Sich

telefon: 596 621 689, 602 785 358
email: sich@iris-ostrava.cz

Logo
Logo
Logo
Logo