Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Historie


Historie Domova pro seniory Iris

Domov pro seniory Iris byl založen dne 17. 12. 1973, kdy se do bývalých hornických ubytoven Dolu Jan Šverma  začali přijímat první obyvatele. Původně spadal Domov  pod Městský ústav sociální péče  jako Domov důchodců zpravovaný městem  Ostrava. Obyvatele v tehdejší době tvořila skupina sociálně slabých, sociálně  nepřizpůsobivých (převaha občanů s psychickým a s psychiatrickým onemocněním – duševní porucha, dále těch, kteří jsou závislí na návykových látkách, nebo byli zbaveni i právní způsobilosti). Muži se se vznikem Ústavu pro muže s mentálním postižením přestěhovali  do  zařízení Domova Na Liščině.

Mezníkem ve vývoji byl rok 1992, kdy Domov získává právní subjektivitu se statutárním zástupcem v osobě pana ředitele. Na přelomu roku 1994/1995 proběhla úplná rekonstrukce budovy. Rok fungovala služba v náhradních ubytovacích prostorách.

Nyní je naše zařízení oficiálně zaregistrovalo jako pobytová sociální služba Domov pro seniory. Jedná se o příspěvkovou organizaci města Ostravy se statutárním zástupcem – ředitelem RNDr. Oldřichem Šeremkem.

Novým statutárním zástupcem – ředitelem Domova pro seniory Iris byl dnem 1. 1. 2019 jmenován Mgr. Michal Mariánek.