Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Veřejné zakázky

Rekonstrukce koupelen pro Domov Iris, příspěvková organizace

Domov Iris vyhlašuje výběrové řízení na rekonstrukci koupelen. Termín podání přihlášek je do 8:00 hod 22. ledna 2024.

Podklady ke stažení pro přihlášení k výběrovému řízení:Zajištění celodenní stravy pro Domov Iris, příspěvková organizace

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění celodenního stravování pro klienty a zaměstnance domova, a to podobu rekonstrukce kuchyně domova.

Bližší informace jsou na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/70631824/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00010677

Termín pro podání nabídek je do 5. 5. 2023 do 8:00 hod.

Rekonstrukce tepelného zdroje Domova Iris, příspěvková organizace

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací týkajících rekonstrukce tepelného zdroje domova.

V rámci stavebních prací dojde k demontáži stávajících zdrojů umístěných v hlavní kotelně a kotelnách v přístavbách. Po provedení příslušných stavebních úprav bude instalována nově kaskáda tří závěsných kondenzačních kotlů na zemní plyn s nerezovým výměníkem o modulovaném výkonu 24,7-123,4 kW (při 50/30°C), s účinností až 108 % (reálná roční činí cca 100 %). Součtový výkon zdroje činí 370 kW.

Bližší informace jsou na profilu zadavatele:  https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/70631824/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00008930