Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kritéria přijetí


Komu je služba Domova Iris určena (cílovou skupinou poskytované služby jsou dva okruhy osob):

1) Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby, která jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče.

2) Osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být zajištěna z jakéhokoliv důvodu rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče.


Kritéria pro přijetí jsou hodnocena během sociálního šetření.

Sociální šetření je metoda sociální práce prováděná z důvodu seznámení se s přirozeným prostředím zájemce o službu a zjištění jeho životní a sociální situace za účelem posouzení, zda je vhodným kandidátem pro přijetí do služby (splňuje podmínky cílové skupiny zařízení) .

Sociální šetření a záznamy o jeho provedení vykonává pouze sociální pracovník. Sociální šetření je prováděno v místě aktuálního pobytu zájemce.


Příloha č. 1 k Domácímu řádu – Kritéria pro přijímání klientů