Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kritéria přijetí

pruh.png

Komu je služba Domova Iris určena

Cílovou skupinou poskytované služby jsou dva okruhy osob:

1) Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby, která jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče.

2) Osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být zajištěna z jakéhokoliv důvodu rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče.

Hlavní zásady poskytované služby:

  • individuální přístup
  • zachování lidské důstojnosti za všech okolností
  • dodržování práv klientů
  • týmová spolupráce
  • flexibilita
  • odbornost

Příloha č. 1 k Domácímu řádu – Kritéria pro přijímání klientů

pruh.png