Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Dobrovolnictví


ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Je součástí mezinárodní sítě charitativních organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Poskytuje okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Česká pobočka ADRA byla založena v květnu 1992 nejprve jako nadace. Výtěžek první finanční a humanitární sbírky putoval do válkou sužované Jugoslávie. V roce 1994 vzniklo také občanské sdružení, které později v roce 2013 změnilo právní status na obecně prospěšnou společnost. V současné době vedle sebe působí jak ADRA o.p.s., tak Nadace ADRA, která svými samostatnými aktivitami doplňuje a rozšiřuje naši činnost. V České republice byla založena síť dobrovolnických center, která prostřednictvím stále se rozrůstající komunity dobrovolnic a dobrovolníků přináší radost do života osamělým seniorům, dětem, lidem se zdravotním postižením či nemocným. Provozuje také charitativní ADRA obchody, kam lidé mohou darovat použité oblečení, hračky či potřeby do domácnosti. Výtěžek z jejich prodeje putuje na podporu dobrovolnických aktivit.


Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.
J. W. Goethe

Staňte se dobrovolníkem v Domově Iris!

Dobrovolník je člověk, který má velké srdce a není mu lhostejná situace seniorů, kteří se někdy mohou cítit osamělí. Ví, že návštěvy, povídání, společné procházky nebo předčítání mohou rozjasnit den a zvednout náladu i tam, kde život není lehký. Ví, že hodina jeho času týdně může být pro někoho cenným dárkem. Ví, že nejcennější věci v životě bývají zadarmo.

Domov Iris spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA  od roku 2008. Posláním dobrovolnického centra je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomoci, se světem těch, kteří pomoc potřebují. V loňském roce Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava vyslalo do zařízení v Ostravě 426 dobrovolníků, kteří věnovali seniorům a dětem 3005 návštěv.

Všichni dobrovolníci jsou zdarma proškoleni, pojištěni a po dobu výkonu činnosti je jim ze strany dobrovolnického centra poskytnuta potřebná podpora.

Všem dobrovolníkům moc děkujeme!

Pokud se chcete stát dobrovolníkem, domluvte si osobní návštěvu s koordinátorkou dobrovolníků Hanou Kozubkovou (kontakt níže), anebo vyplňte formulář.


Adresa Dobrovolnického centra ADRA Ostrava:

Martinovská 3247/164, 723 00 Ostrava – Martinov

www.adraostrava.cz


Kontaktní osoba společnosti ADRA pro Domov Iris:

Kozubková Hana, koordinátorka dobrovolníků
e-mail: hana.kozubkova@adra.cz
tel.: 732 466 403


Mládež ostravským seniorům týmově – „Budujeme MOST mezi generacemi“ 
Studenti ostravských středních škol navštěvují pravidelně naše seniory v domově každý měsíc. Dobrovolníci společně s koordinátorkou projektu pořádají volnočasové aktivity a program přizpůsobený cílové skupině seniorů. Jedná se například o tvoření, beauty days, kvízy a také o různé hry. Kromě návštěv studenti připravují různé kvízy, křížovky a hry. Společné návštěvy přináší seniorům nové podněty, odreagování, změnu denní rutiny a také jim dodávají pocit, že jsou potřební. U studentů dochází k rozvíjení pozitivních vlastností, jako je empatie, tolerance, komunikace a trpělivost. Díky programu si obě generace navzájem předávají své zkušenosti, znalosti a inspiraci. Studenti navštěvují všechna oddělení v domově a vždy se na seniory moc těší.

Kontaktní osoba projektu MOST v Domově Iris:

Kozubková Hana, koordinátorka dobrovolníků
e-mail: hana.kozubkova@adra.cz
tel.: 732 466 403


Kontaktní osoba pro dobrovolníky v Domově Iris:  

Bc. Miroslav Sich, sociální pracovník
mob.: 602 785 358, tel.: 596 621 689
e-mail: sich@iris-ostrava.cz, http://www.domoviris.ostrava.cz