Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Připravujeme

V tuto chvíli není plánovaná žádná akce.

Aktuality

Návštěvy v omezeném režimu

Datum publikování: 04.12.2020

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 1264 ze dne 30. 11. 2020, které rozšiřuje výjimky pro povolení návštěv v pobytových sociálních službách, nastavujeme podmínky pro návštěvy našich klientů v tomto rozsahu: návštěvy jsou umožněny od 5. 12. 2020 pouze po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení: odd. A2 – tel. 725 528 527 odd. B1 – tel. 725 […]

Pokračovat

Většina klientů i zaměstnanců je již naočkována

Datum publikování: 15.02.2021

Ve čtvrtek 11. 2.  proběhlo přeočkování klientů i zaměstnanců proti Covid 19 očkovací vakcínou Moderna. Opět děkujeme za příjemnou aplikaci 2. dávky sestřičkám a paní doktorce z EUC  Klinika Ostrava.

Pokračovat

Individuální přístup u imobilních klientů

Datum publikování: 02.02.2021

Ne všichni naši klienti se mohou účastnit skupinových aktivit. Nedovolí to jejich zdravotní stav. Přesto nezůstávají osamoceni na svých pokojích, aktivity jsou zde vedeny individuálně.  Ať už předčítáním, poslechem hudby, povídáním, tréninkem kognitivních funkcí, reminiscencí,… vše ruku v ruce s konceptem Bazální stimulace.  

Pokračovat

Domácí je domácí

Datum publikování: 27.01.2021

Určitě to znáte. V restauracích, u kamarádů, v jídelnách,… všude se snaží vařit jídlo nejlépe, jak umí, ale přesto doma je doma, nebo ještě lépe, jako od babičky. A tak se naše klientky rozhodly, připravit si palačinky tak, jak byly doma zvyklé. A opravdu chutnalo všem.

Pokračovat

O Domově pro seniory Iris

Poslání domova

Posláním Domova pro seniory Iris v Ostravě je poskytování celodenní pobytové služby seniorům a dospělým osobám, které z důvodu své snížené soběstačnosti nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Nabízíme možnost ubytování, stravování, zdravotní péči, sociální a ošetřovatelské služby s důrazem na individuální potřebu každého klienta, s ohledem na jeho soukromí a jeho svobodnou vůli, kterou lze naplnit v daných možnostech domova.

Financování

Domov pro seniory Iris je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostravy. Zřizovatel (Statutární město Ostrava) poskytuje příspěvek na provoz. Moravskoslezský kraj je poskytovatelem dotace na realizaci sociální služby. V roce 2017 byl provoz Domova financován následovně:

  1. Vlastní příjmy, které se skládají především z úhrad klientů za pobyt, stravu a péči, a z úhrad od zdravotních pojišťoven. Příjmy z vlastní činnosti roku 2017 činily 26 439 418,- Kč.
  2. Příspěvek na provoz od zřizovatele. V roce 2017 byl ve výši 9 570 295,- Kč.
  3. Dotace na realizaci sociální služby Moravskoslezského kraje byla poskytnuta v roce 2017 na základě smlouvy ve výši 6 869 000,- Kč.

Jak požádat o službu

linka

Zájemce o naše služby jedná přímo v Domově Iris. K přijetí do domova pro seniory je zapotřebí vyplnit žádost o přijetí a doložit vyjádření ošetřujícího lékaře.

[formulář ke stažení – zde]

Žádost může být do Domova doručena osobně, poštou, případně elektronicky. Poté sociální pracovnice žádost posoudí a v případě, že zájemce splňuje cílovou skupinu, tak nejpozději do 30 dnů zkontaktuje zájemce a domluví si s ním termín sociálního šetření, na jehož základě je žádost obodovaná dle stanovených kritérií.

Kontaktní osoba pro jednání se zájemcem o službu:
Bc. Miroslav Sich

telefon: 596 621 689, 602 785 358
email: sich@iris-ostrava.cz

Logo
Logo
Logo
Logo