Připravujeme

04.03.
2020

Cestovatelská přednáška

Cestovatelská přednáška manželů Poulíkových na téma Okolo Kuby aneb Kuba rok po Fidelovi...

>> Dočíst se více

19.03.
2020

Vystoupení studentů Gymnázia Iuventas Ostrava

Sborový zpět, hra na flétny, dramatické vystoupení s moderním tancem a další.

>> Dočíst se více

08.04.
2020

Ostravský smíšený pěvecký sbor

Uslyšíme veselé jarní lidové písně, s tím, že si budeme moci, ty nejznámější, i zazpívat....

>> Dočíst se více

Aktuality

Reportáž Český rozhlas Ostrava

Datum publikování: 11.02.2020

Ve spolupráci s organizací ADRA a s laskavým svolením naší dobrovolnice, která v našem Domově pro seniory IRIS vykonává dobrovolnickou činnost, paní Jany B. nás dne 4. 2. 2020 navštívila reportérka Českého rozhlasu Ostrava. Paní reportérka si s paní Janou B. popovídaly o tom, co jí vedlo k dobrovolnictví a následně proběhl záznam společného povídání […]

Pokračovat

Změna úhrad za ubytování a stravu od 1. 2. 2020

Datum publikování: 09.01.2020

Počínaje dnem 1. 2. 2020 dochází v našem Domově ke zvýšení platby za ubytování a stravu o 17,-Kč denně (z toho zvýšení na úhradu ubytování o 12,-Kč denně, zvýšení úhrady za stravu o 5,-Kč denně). Ceník úhrad od 1. 2. 2020 https://domoviris.ostrava.cz/wp-content/uploads/2020/01/Úhrady-od-1.2.2020.pdf Klientům a jejím příbuzným a blízkým podají bližší informace ohledně změny úhrad vedoucí […]

Pokračovat

O Domově pro seniory Iris

Poslání domova

Posláním Domova pro seniory Iris v Ostravě je poskytování celodenní pobytové služby seniorům a dospělým osobám, které z důvodu své snížené soběstačnosti nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Nabízíme možnost ubytování, stravování, zdravotní péči, sociální a ošetřovatelské služby s důrazem na individuální potřebu každého klienta, s ohledem na jeho soukromí a jeho svobodnou vůli, kterou lze naplnit v daných možnostech domova.

Financování

Domov pro seniory Iris je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostravy. Zřizovatel (Statutární město Ostrava) poskytuje příspěvek na provoz. Moravskoslezský kraj je poskytovatelem dotace na realizaci sociální služby. V roce 2017 byl provoz Domova financován následovně:

  1. Vlastní příjmy, které se skládají především z úhrad klientů za pobyt, stravu a péči, a z úhrad od zdravotních pojišťoven. Příjmy z vlastní činnosti roku 2017 činily 26 439 418,- Kč.
  2. Příspěvek na provoz od zřizovatele. V roce 2017 byl ve výši 9 570 295,- Kč.
  3. Dotace na realizaci sociální služby Moravskoslezského kraje byla poskytnuta v roce 2017 na základě smlouvy ve výši 6 869 000,- Kč.

Jak požádat o službu

linka

Zájemce o naše služby jedná přímo v Domově Iris. K přijetí do domova pro seniory je zapotřebí vyplnit žádost o přijetí a doložit vyjádření ošetřujícího lékaře.

[formulář ke stažení – zde]

Žádost může být do Domova doručena osobně, poštou, případně elektronicky. Poté sociální pracovnice žádost posoudí a v případě, že zájemce splňuje cílovou skupinu, tak nejpozději do 30 dnů zkontaktuje zájemce a domluví si s ním termín sociálního šetření, na jehož základě je žádost obodovaná dle stanovených kritérií.

Kontaktní osoba pro jednání se zájemcem o službu:
Bc. Miroslav Sich

telefon: 596 621 689, 602 785 358
email: sich@iris-ostrava.cz