Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Připravujeme

V tuto chvíli není plánovaná žádná akce.

Aktuality

Návštěvy v omezeném režimu

Datum publikování: 04.12.2020

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 1264 ze dne 30. 11. 2020, které rozšiřuje výjimky pro povolení návštěv v pobytových sociálních službách, nastavujeme podmínky pro návštěvy našich klientů v tomto rozsahu: návštěvy jsou umožněny od 5. 12. 2020 pouze po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení: odd. A2 – tel. 725 528 527 odd. B1 – tel. 725 […]

Pokračovat

Telefonní Kukátko

Datum publikování: 02.12.2020

Chcete vidět svého příbuzného i v době zákazu návštěv? Bezpečně přes okno se uvidíte a přes telefon uslyšíte. Snažili jsme se vyřešit tuto situaci a jsme tak připraveni i na další zákazy návštěv z důvodu i jiných epidemií než je Covid. Po domluvě s vedoucími oddělení je to možné aspoň touto formou, pokud je váš […]

Pokračovat

BINGO!!!

Datum publikování: 27.11.2020

Nemůžeme trávit čas s rodinou, návštěvy jsou zakázány, nemůžeme zpívat, nemůžeme se scházet ve velkých počtech,.. Tak se snažíme bavit jinými způsoby a mezi ně patří oblíbené společenské hry, např. BINGO. Vylosujeme si kartičky s předepsanými čísly a čekáme, zda nám bude přát při losování čísel. Není to jen o štěstí, ale i cvičení jemné […]

Pokračovat

Co si přejete vy?

Datum publikování: 01.12.2020

Dva těžké úkoly měli naši senioři, kteří souhlasili s focením do našeho kalendáře pro příští rok. A to vyfotit se a říci své velké přání. Téměř u všech převládalo zdraví, ale hlavně jejich rodině. Málokdo z nich myslel na sebe, nikdo si nepřál nic materiálního, všichni si přáli vidět se se svou rodinou. Proto bylo […]

Pokračovat

O Domově pro seniory Iris

Poslání domova

Posláním Domova pro seniory Iris v Ostravě je poskytování celodenní pobytové služby seniorům a dospělým osobám, které z důvodu své snížené soběstačnosti nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Nabízíme možnost ubytování, stravování, zdravotní péči, sociální a ošetřovatelské služby s důrazem na individuální potřebu každého klienta, s ohledem na jeho soukromí a jeho svobodnou vůli, kterou lze naplnit v daných možnostech domova.

Financování

Domov pro seniory Iris je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostravy. Zřizovatel (Statutární město Ostrava) poskytuje příspěvek na provoz. Moravskoslezský kraj je poskytovatelem dotace na realizaci sociální služby. V roce 2017 byl provoz Domova financován následovně:

  1. Vlastní příjmy, které se skládají především z úhrad klientů za pobyt, stravu a péči, a z úhrad od zdravotních pojišťoven. Příjmy z vlastní činnosti roku 2017 činily 26 439 418,- Kč.
  2. Příspěvek na provoz od zřizovatele. V roce 2017 byl ve výši 9 570 295,- Kč.
  3. Dotace na realizaci sociální služby Moravskoslezského kraje byla poskytnuta v roce 2017 na základě smlouvy ve výši 6 869 000,- Kč.

Jak požádat o službu

linka

Zájemce o naše služby jedná přímo v Domově Iris. K přijetí do domova pro seniory je zapotřebí vyplnit žádost o přijetí a doložit vyjádření ošetřujícího lékaře.

[formulář ke stažení – zde]

Žádost může být do Domova doručena osobně, poštou, případně elektronicky. Poté sociální pracovnice žádost posoudí a v případě, že zájemce splňuje cílovou skupinu, tak nejpozději do 30 dnů zkontaktuje zájemce a domluví si s ním termín sociálního šetření, na jehož základě je žádost obodovaná dle stanovených kritérií.

Kontaktní osoba pro jednání se zájemcem o službu:
Bc. Miroslav Sich

telefon: 596 621 689, 602 785 358
email: sich@iris-ostrava.cz

Logo
Logo
Logo
Logo