Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Praxe a stáže


  • Praxe studentů odborných středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol je vždy realizována na smluvním základě. Průběh praxe řídí vedoucí sociálně zdravotního úseku, který může pověřit organizací praxe jiného zaměstnance.
  • Počet praktikujících studentů je z personálních a provozních důvodů omezen. Na sociálně zdravotním úseku mohou být maximálně 2 studenti zaměřeni na sociální práci, maximálně 8 studentů  (optimální jsou však 4 studenti) se zaměřením na PSS a maximálně 2 studenti zdravotnického oboru. V případě personálních problémů jedná ředitel, popř. vedoucí úseku o odkladu dohodnuté praxe.
  • Určený zaměstnanec, odpovědný za průběh praxe, seznámí studenta s vybranými vnitřními pravidly, zejména SQ č. 2 – Ochrana práv klientů. Studenti jsou vždy poučeni, že vstupují-li do pokojů klientů, jedná se vždy o rušení soukromí a že je nutno zachovávat stejné společenské normy jako při vstupu do domácnosti. Zároveň jsou informováni, že se mohou také setkávat se specifickým chováním některých klientů.
  • Mentor postupuje podle školou zadaných úkolů a cílů pro odbornou praxi a na závěr praxe provede hodnocení dle pokynů vysílající školy.
  • Praxe studentů je rovněž využívána pro získávání zpětné vazby k poskytované službě (dobrovolná anketa pro stážisty a praktikanty)

Kontaktní osoba pro praxe a stáže v Domově Iris:

Vedoucí oddělení A4
Bc. Lenka Závodná DiS.

mob:     725 528 654
telefon: 596 621 689 (spojovatelka)
e-mail: zavodna@iris-ostrava.cz

K prohlédnutí/stažení PDFOdborná praxe studentů a stážistů