Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

Rozpočet Domov Iris – 2022

Rozpočet 2022 naleznete ZDE


Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 – 2024 Domov Iris

Výhled rozpočtu 2023 – 2024 naleznete ZDE


Financování

Domov Iris je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostravy. Zřizovatel (Statutární město Ostrava) poskytuje příspěvek na provoz. Moravskoslezský kraj je poskytovatelem dotace na realizaci sociální služby. V roce 2020 byl provoz Domova Iris financován následovně:

  1. Vlastní příjmy, které se skládají především z úhrad klientů za pobyt, stravu a péči, a z úhrad od zdravotních pojišťoven. Příjmy z vlastní činnosti roku 2020 činily 30.163.000,- Kč.
  2. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2020 ve výši 10.818.450- Kč.
  3. Dotace na realizaci sociální služby Moravskoslezského kraje byla poskytnuta v roce 2020 na základě smlouvy ve výši 12.214.000,- Kč.
  4. Účelová neinvestiční dotace zřizovatele byla přijata ve výši 1.390.308,-Kč.
  5. Investiční dotace byla poskytnuta Moravskoslezským krajem na pořízení myček podložních mís ve výši 230.000,-Kč. Dále byla Moravskoslezským krajem poskytnuta provozní dotace ve výši 14.880,-Kč na zajištění přechodu na nový vysílací formát DVB-T2.
  6. Dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví na odměny k platu a vícenáklady COVID 19 ve výši 11.259.474,-Kč.