Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

Rozpočet 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 – 2021

 

Rozpočet 2019 VÝHLED 2020 VÝHLED 2021
V Ý N O S Y   celkem 47 729 49 576 49 576
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů) 9 529 9 529 9 529
provozní dotace z jiných zdrojů 11 370 11 370 11 370
zúčtování 403 do výnosů (672) 0 0 0
zapojení fondů do výnosů (648) 0 0 0
ostatní výnosy 26 830 28 677 28 677
N Á K L A D Y   celkem 47 729 49 576 49 576
osobní náklady 36 949 38 796 38 796
odpisy 3 146 3 146 3 146
ostatní náklady 7 634 7 634 7 634
V Ý S L E D E K   hospodaření 0 0 0

 

pruh.png

Financování

Domov pro seniory Iris je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostravy. Zřizovatel (Statutární město Ostrava) poskytuje příspěvek na provoz. Moravskoslezský kraj je poskytovatelem dotace na realizaci sociální služby. V roce 2018 byl provoz Domova financován následovně:

  1. Vlastní příjmy, které se skládají především z úhrad klientů za pobyt, stravu a péči, a z úhrad od zdravotních pojišťoven. Příjmy z vlastní činnosti roku 2018 činily 27.801.777,- Kč.
  2. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2018 ve výši 12.846.697,- Kč.
  3. Dotace na realizaci sociální služby Moravskoslezského kraje byla poskytnuta v roce 2018 na základě smlouvy ve výši 10.719.000,- Kč.

pruh.png