Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

Rozpočet Domov Iris – 2023

Rozpočet 2023 naleznete ZDE

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024 – 2025 Domov Iris

Výhled rozpočtu 2024 -2025 naleznete ZDE


Financování

Domov Iris je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostravy. Zřizovatel (Statutární město Ostrava) poskytuje příspěvek na provoz. Moravskoslezský kraj je poskytovatelem dotace na realizaci sociální služby. V roce 2022 byl provoz Domova Iris financován následovně:

  1. Vlastní příjmy, které se skládají především z úhrad klientů za pobyt, stravu a péči, a z úhrad od zdravotních pojišťoven. Příjmy z vlastní činnosti roku 2022 činily 35.939.934,-Kč
  2. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2022 ve výši 11.558.920,-Kč
  3. Dotace na realizaci sociální služby Moravskoslezského kraje byla v roce 2022 poskytnuta ve výši 14.337.000,-Kč
  4. Účelová neinvestiční dotace zřizavatele byla čerpána ve výši 1.192.443,-Kč
  5. Investiční dotace Moravskoslezského kraje byly poskytnuta ve výši 350.000,- Kč na pořízení myček a zvedáků. Dotace Statutárního města Ostravy směřovaly ve výši 180.000,-Kč na pořízení tzv. centrálního klíče, 210.000,-Kč na venkovní žaluzie, 450.000,-Kč na myčky a zvedáky, 220.000,-Kč na terapeutickou místnost a 330.000,-Kč na rozšíření dveří.