Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kvalita

pruh.png

V našem zařízení se snažíme o poskytnutí péče v co nejvyšší kvalitě a k tomu nám významně pomáhají tyto koncepty péče:

Bazální stimulace – v roce 2017 jsme získali certifikát „Pracoviště Bazální stimulace“

Tento koncept nám dává k dispozici prostředky, pomocí kterých můžeme navázat bazální komunikaci dotekem, hlasem, ale také pomocí stimulací zrakových, sluchových, chuťových, hmatových a čichových. Jednotlivé stimulace provádíme na základě znalosti životního příběhu klienta, který je klíčovým faktorem k budování důvěry a vztahu. Díky podnětům, které přináší koncept Bazální stimulace, můžeme pomoci klientům, kteří se již zcela uzavřeli do sebe, pomáháme klientům trpícím demencí, dezorientací, imobilitou či neklidem.

pruh.png

Biografická koncepce péče

Biografická koncepce péče o seniory, zaměřená na podporu jejich schopnosti sebepéče a způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat, podporovat a rozvíjet, a to oživením zájmu seniory a jeho psychiky pomocí informací z jeho života. Doprovázení klienta cestou vzpomínek, hledáním a podporou celoživotně naučených mechanizmů pro zvládání zátěžových situací, je důležitou součástí Biografické péče. Nejvyšším cílem v práci s biografií je porozumění životní historii klienta. Teprve na základě tohoto lidského porozumění je možné poskytovat adekvátní služby a individualizovanou péči seniorovi s úctou a respektem k důstojné hodnotě stáří.

pruh.png

Smyslová aktivizace

Smyslová aktivizace je cíleně orientovaná na potřeby a podporu smyslového vnímání našich klientů. Smyslová aktivizace osloví smysly člověka, které jsou klíčem k jeho zachovalým schopnostem a zdrojům – mohou to být důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti, nebo známé texty písní. Prostřednictvím těchto podnětů znovu vyvoláme vzpomínky, probudíme paměť a umožníme verbální nebo neverbální komunikaci. Cílem je uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění aktivního prožívání života ve stáří. Důstojný, aktivní smysluplný život ve stáři znamená, umožnit i nadále řídit navyklé činnosti, rituály a zvyklosti, pociťovat radost ze života. Smyslová aktivizace je metoda zaměřená na co nejdelší zachování samostatnosti a soběstačnosti seniorů a lidí trpících demencí tím, že cíleně podporuje jejich kompetence, a to vlastní, sociální, věcné a způsobilosti. Je konceptem vědomé a zaměřené podpory na zdroje a individualitu člověka.

pruh.png