Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktualizace návštěv od 24.5.2021

Datum publikování: 25.05.2021

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 297, příloha č. 1, ze dne 24. 5. 2021, se rozšiřují výjimky pro povolení návštěv v pobytových sociálních službách.  Z tohoto důvodu nastavujeme podmínky pro návštěvy našich klientů v tomto rozsahu:

 • návštěvy jsou nadále umožněny od 24. 5. 2021 pouze po předchozí telefonické domluvě s vedoucí oddělení:

odd. A2 – tel. 725 528 527

odd. B1 – tel. 725 528 653

odd. B3 – tel. 725 528 640

odd. A4 – tel. 725 528 654

 

Rovněž je stále k dispozici pevná telefonní linka 596 621 689 (spojovatelka) a e-mailové kontakty.

 

 • návštěvní doba je vymezena v těchto časech:

Pondělí                                               14:00 – 16:00
Úterý               09:00 – 11:00
Středa                                                14:00 – 16:00
Čtvrtek            09:00 – 11:00
Pátek                                                  14:00 – 16:00
Sobota             09:00 – 11:00
Neděle                                               14:00 – 16:00

 

 • na návštěvu mohou přijít pouze osoby, které:
 1. v uplynulých 180 dnech před uskutečněním návštěvy prodělali onemocnění COVID-19 a  doloží o tom doklad od lékaře
 2. absolvovali RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem a mají o tom doklad (stačí SMS z informačního systému. Rozhodné je datum provedení testu). Výsledek testu nesmí být starší než 48 hodin.
 3. absolvovali POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad. Výsledek testu nesmí být starší než 48 hodin.
 4. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka a ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

Po předchozí domluvě je možné, aby se zájemce o návštěvu nechal otestovat v našem zařízení, v označené odběrové místnosti (informace podá pracovník vrátnice), která je v provozu v těchto stanovených časech:
Pondělí – Středa – Pátek         13.30 hod. – 15.30 hod.

 • zájemce o návštěvu, který se neprokáže dokladem o negativním testu na COVID 19 a nenechá se otestovat v našem zařízení, bude mít umožněnou návštěvu pouze přes „Kukátko“, a to jen u klientů schopných přesunu do návštěvní místnosti.
 • počet návštěvníků je z bezpečnostních důvodů omezen tak, aby na pokoji či ve společných prostorách byl dodržen odstup minimálně 2 metry. V našich podmínkách toto opatření znamená maximálně 2 dospělé osoby u jednoho klienta (děti jsou vítány, jejich přítomnost necháme na Vašem uvážení).
 • návštěva musí být vybavena vlastním respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. V případě znečištěného nebo zjevně poškozeného respirátoru nebude návštěva umožněna.
 • každá návštěva je povinna si při vstupu vydezinfikovat ruce. Bezkontaktní, bezoplachová dezinfekce je k dispozici u vstupu do Domova a před vstupem na každé oddělení.
 • při vstupu bude každému návštěvníkovi změřena tělesná teplota.
 • pracovník vrátnice nahlásí návštěvu personálu na oddělení.
 • v případě jakéhokoliv projevu respiračního onemocnění či zvýšené teploty 37,0°C a vyšší pracovník vrátnice návštěvě přístup do Domova neumožní.
 • návštěvy jsou povinny vypsat čestné prohlášení ve vazbě k možným rizikům souvisejícím s přenosem onemocnění COVID-19
 • pracovník oddělení návštěvu do místnosti k tomu určené doprovodí.
 • doba návštěvy je 30 minut.

 

Mgr. Michal Mariánek, ředitel Domova