Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuality

Přišla k nám policie

Datum publikování: 12.04.2023

22. března nás navštivili z Policie ČR, aby nám povyprávěli pár skutečných příběhů, varovali seniory před podvodnými telefonáty, vysvětlili různé postupy, co se děje když … . Senioři se nejen podívali, ale i vyzkoušeli posadit se do policejního auta, spustit houkání, mluvit do mikrofonu, ale největší radost měli, když si mohli vyzkoušet střílet na terč. […]

Rekonstrukce tepelného zdroje Domova Iris, příspěvková organizace

Datum publikování: 30.03.2023

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací týkajících rekonstrukce tepelného zdroje domova. V rámci stavebních prací dojde k demontáži stávajících zdrojů umístěných v hlavní kotelně a kotelnách v přístavbách. Po provedení příslušných stavebních úprav bude instalována nově kaskáda tří závěsných kondenzačních kotlů na zemní plyn s nerezovým výměníkem o modulovaném výkonu […]

Beseda o květinách

Datum publikování: 09.03.2023

Dnes nám přišla svým vyprávěním zpříjemnit dopoledne p. Kaňoková, která nám nejen vyprávěla o květinách, ale měli jsme si možnost vytvořit ze skleněných kamínků různé květiny dle našich představ, popustit uzdu fantazii a při tom si procvičit i jemnou motoriku.

MDŽ v našem domově

Datum publikování: 09.03.2023

Některé dámy již vyhlížely, některé si nevzpomněly a některé ani netušily, že rok utekl jako voda a že je dnes všechny osobně navštíví se zdravicí a krásnou květinou pan ředitel Michal Mariánek. V každé ženě vytvořil úsměv na tváři a občas i slzičky radosti. Všechny ženy byly velmi potěšené.

Návštěva Bazénu v Bohumíně

Datum publikování: 09.03.2023

Dne 24. února se vydaly plnit si své přání „zaplavat si“ 3 naše klientky v doprovodu našich pracovnic. Plavání i vířivku si krásně užily a už se těší na další plavání.

ZVÝŠENÍ ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU OD 1. 2. 2023

Datum publikování: 31.01.2023

Od 1. 1. 2023 vstoupila v účinnost novela tzv. úhradové vyhlášky, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví ceny za jednotlivé úkony a služby v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. V souvislosti s touto novelou dojde v Domově Iris od 1. 2. 2023 ke zvýšení úhrad za ubytování a stravu. Nový ceník úhrad od 1. […]

STUDENTI PROJEKTU MOST OPĚTOVNĚ MEZI NAŠIMI KLIENTY

Datum publikování: 23.01.2023

Ve čtvrtek dne19. 1. 2023 od 15 hodin naše klienty navštívili studenti projektu MOST (Mládež ostravským seniorům týmově) spolu s koodinátorkou společnosti ADRA paní Hankou Kozubkovou a věnovali se společné výrobě jednoduchých krmítek. Klienti nemuseli krmítka jen vyrábět, přišli mnohdy jen na kávu, posedět si a popovídat s mladou generací. Pro všechny to bylo krásně […]

Donaha!

Datum publikování: 23.01.2023

Divadelní představení „Donaha“ dne 8. 1. shlédly paní Javorská a paní Matzkeová v doprovodu paní Jeřábkové a paní Poslušné. Představení se jim líbilo a byly velmi rády, že se jim po dlouhé době poštěstilo být v divadle. Máte-li zájem se svými blízkými jít a nevíte si rady, zeptejte se vedoucích oddělení. Program dřívějších představeních najdete na nástěnkách […]

Ježíškova vnoučata

Datum publikování: 10.01.2023

Ani letos na nás nezapomněla a udělala našim seniorům radost splněním jejich přání. Letos to bylo mnohem veselejší, kdy i spousta z nich se mohla dostavit osobně a předat dárek vybranému seniorovi a vidět jeho radost ze splněného přání. Děkujeme VŠEM Ježíškovým vnoučatům, i těm, kteří si přáli být pro veřejnost utajení a i těm, […]

Zpívání koled dětí z Farnosti z Ostravy Poruby

Datum publikování: 10.01.2023

I letos před Vánoci k nám přišly děti z Farnosti v Porubě zazpívat všem našim klientům koledy. Naši senioři a i jejich návštěvy se ke zpěvu rádi přidali.