Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuality

Virtuální univerzita třetího věku

Datum publikování: 16.05.2023

… když nemuže Mohamed k hoře, přijde hora k Mohamedovi. Proto jsme se rozhodli zřídit v našem domově Konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku pro naše seniory a dle případného zájmu i seniory z okolí. Prvním úkolem našich seniorů je si vybrat téma pro „zimní semestr“ a dalším pak již společné vzdělávání od října 2023. […]

Procházka do kostela v Ostravě v Mariánských horách

Datum publikování: 16.05.2023

27. dubna jsme si s klienty naplánovali procházku do místního kostela, která se podařila uskutečnit s velkou pomocí dobrovolníků z Adry. Klienti byli spokojení, byli rádi, že se mohou po delší době podívat mimo Domov, prohlédnout si Mariánské Hory a že měli možnost zúčastnit se komentované prohlídky místního kostela, který má zajímavou a bohatou historii. […]

Ples

Datum publikování: 24.04.2023

Dne 19. dubna v odpoledních hodinách se konal v našem domově ples. Ke zpěvu a tanci hrál p. Prášek. Pivo teklo proudem, dobroty byly na všech stolech a díky darům přátel i velmi bohatá tombola. Po celé odpoledne panovala veselá nálada, která se během vyhlašování čísel tomboly změnila na chvilku napětí. Děkujeme všem a těšíme […]

Bude probíhat rekonstrukce!

Datum publikování: 13.04.2023

Veselé dopoledne s hudbou

Datum publikování: 12.04.2023

3. března k nám zavítal bývalý člen legendární skupiny Patrola Šlapeto a orchestru Ondřeje Havelky, pan Vladimír Pecháček. Společně jsme si zazpívali za doprovodu kytary písně staropražské, lidové, populární hity Karla Hašlera i známé melodie z filmů pro pamětníky.

Velikonoce u nás v domově

Datum publikování: 12.04.2023

Tyto svátky patří stejně jako ty vánoční k velké aktivitě i u těch seniorů, kteří si běžně jen tak polehávají a odpočívají. Příchod jara i přes nepřízeň počasí je již cítit ve vzduchu a tak se pustili na všech odděleních do různých aktivit, jako pečení beránků, zdobení vajíček, vyrábění jarní výzdoby, …

Přišla k nám policie

Datum publikování: 12.04.2023

22. března nás navštivili z Policie ČR, aby nám povyprávěli pár skutečných příběhů, varovali seniory před podvodnými telefonáty, vysvětlili různé postupy, co se děje když … . Senioři se nejen podívali, ale i vyzkoušeli posadit se do policejního auta, spustit houkání, mluvit do mikrofonu, ale největší radost měli, když si mohli vyzkoušet střílet na terč. […]

Rekonstrukce tepelného zdroje Domova Iris, příspěvková organizace

Datum publikování: 30.03.2023

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací týkajících rekonstrukce tepelného zdroje domova. V rámci stavebních prací dojde k demontáži stávajících zdrojů umístěných v hlavní kotelně a kotelnách v přístavbách. Po provedení příslušných stavebních úprav bude instalována nově kaskáda tří závěsných kondenzačních kotlů na zemní plyn s nerezovým výměníkem o modulovaném výkonu […]

Beseda o květinách

Datum publikování: 09.03.2023

Dnes nám přišla svým vyprávěním zpříjemnit dopoledne p. Kaňoková, která nám nejen vyprávěla o květinách, ale měli jsme si možnost vytvořit ze skleněných kamínků různé květiny dle našich představ, popustit uzdu fantazii a při tom si procvičit i jemnou motoriku.

MDŽ v našem domově

Datum publikování: 09.03.2023

Některé dámy již vyhlížely, některé si nevzpomněly a některé ani netušily, že rok utekl jako voda a že je dnes všechny osobně navštíví se zdravicí a krásnou květinou pan ředitel Michal Mariánek. V každé ženě vytvořil úsměv na tváři a občas i slzičky radosti. Všechny ženy byly velmi potěšené.