Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Do provozu jsme uvedli nové zvedáky a myčky podložních mís, které jsme pořídili díky dotaci Moravskoslezského kraje a příspěvku Statutárního města Ostrava

Datum publikování: 27.12.2022

Mobilní stavěcí zvedáky jsou určeny pro všechna ošetřovatelská prostředí a umožňují širokou škálu úkonů při zvedání a přesunech klientů, kteří jsou částečně či plně imobilní. Zvedáky pomáhají také řešit neočekávané situace jako je pád klienta a jeho následné zvedání z podlahy. Využíváním těchto zvedáků zefektivníme pracovní úkony a zpříjemníme celý úkon ve prospěch pocitů klienta samotného.

V roce 2020 jsme pořídili na první dvě oddělení myčky podložních mís. Naše zkušenosti s provozem těchto zařízení jsou vynikající, a to jak z hlediska organizace práce, tak také z hlediska úspory provozních nákladů.  Aktuálně díky dotaci z MSK a příspěvku města Ostravy máme takto vybaveny již všechny čtyři  pracoviště. 

Díky dotačnímu titulu Moravskoslezského kraje a příspěvku města Ostravy jsme získali finanční prostředky na pořízení mobilních stavěcích zvedáků a myček podložních mís. 

Ještě jednou děkujeme za podporu Moravskoslezskému kraji a Statutárnímu městu Ostrava. Bez jejich přispění bychom si toto vybavení  nemohli dovolit pořídit.