Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Duchovní péče v našem domově

Datum publikování: 14.04.2024

Do Domova pravidelně přichází také kazatelka Církve československé husitské paní Ivana Richterová a připravuje si pro klienty aktivitu „Čtení z Bible“ s povídáním, modlitbami a krásnými duchovními zpěvy, ke kterým se mnozí zúčastnění rádi připojují. Přítomné seniory vždy svými milými slovy povzbudí k naději, trpělivosti, k vytváření dobrých vztahů s druhými lidmi a také k radosti ze života a z každodenních maličkostí.

Náš Domov pravidelně navštěvuje několik duchovních osob. Jedná se o dva kněze, a to pana faráře z místní římskokatolické farnosti P. ThLic. Petra Smolka, který v prostorách jídelny na oddělení A2 jednou měsíčně slouží mši svatou a pana biskupa Církve československé husitské Mgr. Tomáše Chytila, který u nás mívá bohoslužbu rovněž jednou za měsíc.

.  V měsíci březnu nás navštívila hned dvakrát, a to 14. 3. a na zelený čtvrtek 28. 3., kdy téma setkání zaměřila na nadcházející Velikonoce. Na mši, bohoslužbu a Čtení z Bible může přijít každý, kdo má zájem o duchovní oblast a kdokoliv může požádat vedoucího oddělení o zprostředkování individuálního setkání s knězem nebo kazatelkou za účelem duchovního rozhovoru, zpovědi či poskytnutí rady.