Přeskočit na obsah
logo Ostrava

INFORMACE O PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

Datum publikování: 17.03.2020

INFORMACE O PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

Chceme vás informovat o opatřeních, která jsme nadstandardně v našem Domově zavedli za účelem ochrany klientů a zaměstnanců před šířením nákazy koronovirem COVID-19.

  • sledujeme aktuální informace,
  • jsme ve spojení se zřizovatelem a s orgány státní správy,
  • provoz Domova je personálně zabezpečen,
  • máme zpracovaný plán preventivních opatření,
  • máme zpracovaný plán krizových opatření pro případ karantény Domova

JIŽ ZAVEDENÁ OPATŘENÍ:

Dezinfekce rukou., společných prostor, apod.

Před vstupem do budovy Domova jsou všechny osoby povinny použít dezinfekci na ruce.

Je nastavena nadstandardní dezinfekce společných prostor, zejména všech madel, zábradlí, klik, prostor výtahu a dalších povrchů prostřednictvím virucidních prostředků.

Měření tělesné teploty

Všechny osoby, které vstupují do objektu Domova, se musí podrobit měření tělesné teploty.

V případě, že bude komukoli naměřena tělesná teplota vyšší nebo rovna 37,5°C nebude mu umožněn vstup do budovy a bude vyzván, aby se podrobil vyšetření u lékaře.

Klientům Domova je pravidelně měřena tělesná teplota, a to 2x denně.

Povinné používání ochranných roušek

Povinné používání ochranných roušek pro všechny zaměstnance po dobu přítomnosti v zaměstnání.

Rušení plánovaných akcí

  • odřeknutí všech domluvených praxí, stáží, apod.
  • zrušení nasmlouvaných přednášek pro klienty
  • zrušení plánovaných školení zaměstnanců
  • odřeknutí externích služeb pro klienty (kadeřnice, pedikérka, canisterapie)
  • přeložení odložitelných lékařských vyšetření a zákroků u klientů

 

Se svými blízkými se můžete spojit prostřednictvím mobilních telefonů, případně můžete volat na jednotlivá oddělení (odd. A2 – tel. 725 528 527, odd. A4 – tel. 725 528 654, odd. B1 – tel. 725 528 653, odd. B3 – tel 725 528 640). Rovněž je stále k dispozici pevná telefonní linka 596 621 689 a e-mailové kontakty.

 

Děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci.

 

Mgr. Michal Mariánek, ředitel Domova