Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Komunální a senátní volby 2022

Datum publikování: 29.08.2022

Informace o volbách do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., volby do zastupitelstev obcí. Za den vyhlášení voleb se považuje 13. duben 2022. Dny konání voleb byly stanoveny na 23. a 24. září 2022. Na tento termín vyhlásil prezident republiky i volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, pro případné II. kolo voleb stanovil termín 30. září a 1. října 2022.

Na území městského obvodu Mariánské Hory se uskuteční tyto volby:

 • volby do Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
 • volby do Zastupitelstva města Ostravy,
 • volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 70 se sídlem Ostrava – Město.

Informace pro voliče:

 • Pro volby do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy.
 • Vydávají se pouze voličské průkazy pro volby do Senátu v rámci volebního obvodu č. 70
  • v současné době je možné již požádat o voličský průkaz,
  • 16. září 2022 je poslední den, kdy je možné doručit úřadu žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou,
  • 21. září 2022 je konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu,
  • 8. září 2022 je počátek lhůty, kdy úřad může začít předávat voličské průkazy.
 • Stálý seznam voličů s dodatkem pro občany jiných států EU je k nahlédnutí na úřadu městského obvodu.
 • Všechny informace k hlasování dostanou voliči ve Zpravodaji městského obvodu (bude zveřejněna na těchto webových stránkách) a spolu s hlasovacími lístky.
 • Informace pro cizince, o jejich právu volit, jsou uvedeny na stránkách MV: mvcr/volby/jsem cizinec/ FOR FOREIGNERS

zdroj: https://marianskehory.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/volby

Další informace k nastávajícím volbám nalezenete zde:

Volební obvod č. 70 Senát Parlamentu České republiky:https://www.senat.cz/senat/volby/hledani/o_obvodu.php?kod=70

Český statistický úřad: https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2022

Ministerstvo vnitra: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2022.aspx

Jak to bude v Domově Iris?

Pro klienty našeho domova s adresou trvalého bydliště Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, kteří se rozhodnou volit, bude jejich volební právo (členové volební komise s přenosnou urnou) zajištěno poskytovatelem služby, Domovem Iris.