Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Křížovkářská liga seniorů Moravskoslezského kraje 2021

Datum publikování: 25.05.2021

Křížovkářská liga je originální a inovativní projekt Spolku Počteníčko pod záštitou Moravskoslezského kraje, který je zaměřený na aktivizaci  seniorů a cílené využití jejich volného času. Nabízí dlouhodobou a pravidelnou zábavu, rozptýlení a navíc i trénování paměti pro kategorii 60+. V aktuální nelehké době znamená aktivitu na zmírnění stresu a osamění. Jde o jednu z mála činnosti vhodných pro seniorskou kategorii v období nouzového stavu a nepříznivé epidemiologické situace. Projekt se dá realizovat bezkontaktně.

Cílem projektu je nabídnout klientům domovů seniorů, domů s pečovatelskou službou a klubům seniorů dlouhodobou aktivitu spojenou s luštěním křížovek. Formou jejich velmi oblíbené činnosti  trénovat jejich paměť a motivovat je k luštění cenami. Zejména však také zmírnit jejich stres, smutek a izolaci v době covidové. Záměrem je zapojit do Křížovkářské ligy seniorů zhruba tisíc seniorů v kraji, včetně klientů upoutaných na lůžko.

Do Ligy se mohou zapojit  klienti z domovů pro seniory, domovů z pečovatelské služby, klubů seniorů, kteří mají o luštění zájem.  Distribuci křížovek provádějí vybraní zaměstnanci, a dá se provádět například prostřednictvím výdejového okna v klubech seniorů, které je k dispozici v určitý den a hodiny.

Křížovkářská liga má dvě hlavní části. Jarní (duben-červen) a Podzimní (září-listopad). Každá část obsahuje deset soutěžních křížovek, každý týden jednu. Hrací den je čtvrtek. Během prázdnin je nesoutěžní část. Klienti dostanou  mimo soutěž celkem pět osmisměrek a křížovek, k tomu i zábavné kvízy.

Je možné distribuovat v soutěžních kolech několik křížovek současně, záleží na dohodě a možnostech zařízení.

Samotné křížovky  jsou sestaveny tak, aby je vyluštili i začátečníci. Současně křížovky nejsou primitivní, sestavují je profesionálové. Mají formát A4, tedy s většími písmeny. Záměrem je, aby klienti uspěli a prožili při vyluštění úspěch.  Aby se měli na co těšit, na novou křížovku. Tematicky jsou křížovky zaměřeny na Moravskoslezský kraj.

Účastníkem se může stát každý  občan starší 60 let, který se jednoduše zaregistruje- vyplní registrační formulář. Registrační formuláře si nechají v registračním místě (jednotlivá zařízení) Po vyplnění dostane účastník křížovku a formulář na vyplnění tajenek.  Potom si každý týden ve čtvrtek (nebo v jiný určený den), ve stanovenou dobu vyzvedne další křížovku, respektive, aktivizační pracovník, nebo volnočasový pracovník mu ji předá.

Klienti se mohou registrovat průběžně během dubna až do poloviny května. Potom dostanou křížovky zpětně.

Každý kdo vyluští všech deset křížovek a napíše všechny správné  tajenky do listu tajenek, je zařazen do slosování o ceny.

Po odevzdání poslední desáté křížovky mají klienti zhruba týden na to, aby odevzdali formulář s tajenkami

Vyhrává každý: buď základní cenu – balíček v hodnotě zhruba 30,-Kč (oplatky, čaj nebo káva..)  nebo hlavní ceny, což je balíček v hodnotě 300,-Kč.

Ceny se buď losují  i s účastníky – v klubovně, ve společenské místnosti.

Díky dotaci Moravskoslezského kraje je Křížovkářská liga pro zúčastněné domovy zdarma.

Projekt podpořil Moravskoslezský kraj.

Záštitu převzal náměstek hejtmana pan Bc. Jiří Navrátil MBA.

Děkujeme