Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Obnovení návštěv od středy 27.5.2020

Datum publikování: 25.05.2020

Od středy 27. 5. 2020 jsou umožněny návštěvy u klientů našeho Domova za těchto podmínek:

  • Návštěvy jsou umožněny každý den po předchozí domluvě s vedoucí oddělení:

odd. A2 – tel. 725 528 527

odd. A4 – tel. 725 528 654

odd. B1 – tel. 725 528 653

odd. B3 – tel 725 528 640

Rovněž je stále k dispozici pevná telefonní linka 596 621 689 a e-mailové kontakty.

  • Návštěvní doba je vymezena v těchto časech:

Dopoledne           9.00 – 11.00 hod.

Odpoledne        15.00 – 17.00 hod.

  • Počet návštěvníků je z bezpečnostních důvodů omezen tak, aby na pokoji či ve společných prostorách byl dodržen odstup min. 1,5 m. V našich podmínkách toto opatření znamená maximálně 2 dospělé osoby u jednoho klienta (děti jsou vítány, jejich přítomnost necháme na Vašem uvážení)
  • Návštěva musí být vybavena rouškou.
  • Každá návštěva je povinna si při vstupu vydezinfikovat ruce. Bezkontaktní, bezoplachová dezinfekce je k dispozici u vstupu do Domova.
  • Pracovník vrátnice při vstupu změří každému návštěvníkovi tělesnou teplotu a návštěvu nahlásí personálu na oddělení.
  • V případě jakéhokoliv projevu respiračního onemocnění či zvýšené teploty 37,0°C a vyšší pracovník vrátnice návštěvě přístup do Domova neumožní.
  • Návštěvy se budou zapisovat do knihy návštěv, kde součástí zápisu bude také čestné prohlášení, že si nejsou vědomi kontaktu s nakaženou osobou, není jim nařízena karanténa a nemají příznaky žádného respiračního onemocnění.
  • Pracovník oddělení návštěvu na pokoj doprovodí.
  • Zvažte, prosím, množství přinesených potravin, především potravin určených k přímé spotřebě. Balíčky trvanlivých potravin návštěvy předají personálu oddělení k dezinfekci.

Jsme si vědomi, že přijatá opatření jsou v mnohém omezující a na první pohled se mohou zdát nepříjemná.  Jsou však nezbytná k ochraně našich klientů.

Děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci.

Mgr. Michal Mariánek, ředitel Domova