Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Rekonstrukce tepelného zdroje Domova Iris, příspěvková organizace

Datum publikování: 30.03.2023

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací týkajících rekonstrukce tepelného zdroje domova.

V rámci stavebních prací dojde k demontáži stávajících zdrojů umístěných v hlavní kotelně a kotelnách v přístavbách. Po provedení příslušných stavebních úprav bude instalována nově kaskáda tří závěsných kondenzačních kotlů na zemní plyn s nerezovým výměníkem o modulovaném výkonu 24,7-123,4 kW (při 50/30°C), s účinností až 108 % (reálná roční činí cca 100 %). Součtový výkon zdroje činí 370 kW. Bližší informace jsou na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/70631824/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00008930