Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Studium Bible

Datum publikování: 14.10.2020

Cílem této aktivity není samotnou Bibli vykládat.

Klienti jsou seznamování s první Knihou Genesis, která zaznamenává počátky lidských dějin, počínaje párem prvních lidí přes předpotopní světové dějiny až po hebrejské. V Novém zákoně se s klienty zaměřujeme na Evangelia o příchodu Ježíše Krista jako Mesiáše a Spasitele. Ježíš završil vše, co Starý zákon započal.

Pro nás je důležitý fakt, že smíření přináší nejen pokoj s Bohem, ale také pokoj mezi lidmi navzájem a k tomu tato aktivita směřuje.